Risky Construction Set

Search
Votes / Statistics
Rating 
N/A
Hits: 13,794
Downloads: 1,665
Votes: 0
My Atarimania
Comments (0)

Screenshots - Risky Construction Set

Risky Construction Set atari screenshot
Risky Construction Set atari screenshot
Risky Construction Set atari screenshot
Risky Construction Set atari screenshot
Risky Construction Set atari screenshot

Information - Risky Construction Set

GenreStrategy - WargameYear1987
LanguageCompiled CPublisher[no publisher]
ControlsMouseDistributor-
Players1, 2+Developer[n/a]
ResolutionHighLicensed from-
Programmer(s)

Overtoom, Henk / Overtoom, Michiel

CountryNetherlands
Graphic Artist(s)

Overtoom, Michiel

SoftwareDutch, English
Game design

Overtoom, Henk

Box / InstructionsDutch, English
Musician(s)

[n/a]

LicensePD / Freeware / Shareware
Sound FX

Overtoom, Michiel

Serial
Cover Artist(s)ST TypeST, STe / 0.5MB
MIDIVersion1.5
Dumpdownload atari Risky Construction Set Download / Zip-packed folderNumber of Disks1 / Single Sided / HD Installable
Protection

Additional Comments - Risky Construction Set

Other version with the same title:


[no publisher] (version 1.5) ().

Instructions - Risky Construction Set

English instructions at the end of original doc.


   R I S K Y  C O N S T R U C T I O N  S E T 

   Het strategische spel --- Verover de wereld!!!

     Software door Henk & Michiel Overtoom

      Enige overeenkomst met bestaande
    strategische bordspellen berust puur op
       toeval & was never intended!!!

            Gefeliciteerd!

   Met je nieuwe, mooie Risky-spel. Goed voor heel wat 
uren apegapen, grinniken, ontdekken, denken en zweten!! 
Risky werd geschreven voor monochrome monitor, maar kan 
onder de mono-emulator MONOWARE ook op kleurbuizen 
gedraaid worden. 'Tis weer Puur Public Domain door 
Michiel Overtoom 88. En natuurlijk weer onder GEM.

   Risky wordt gespeeld door twee of meer spelers. Het 
is de bedoeling de vijandelijke legers te overwinnen. De 
strijd wordt beslecht door het werpen met dobbelstenen. 
Je strategisch inzicht (hoe je je legers manipuleert) is 
in hoge mate bepalend voor de overwinning of nederlaag.

   In deze versie kunnen maximaal 6 spelers meedoen. 
Elke speler kan naar keuze door een mens of door de 
computer  gespeeld  worden.  Bovendien  is  het 
aggressiviteits-level van de computerspelers in  te 
stellen. Het spel gaat netzolang door totdat er nog maar 
1 speler over is. Die is dan wereldheerser en heeft 
gewonnen.

   Het een en ander speelt zich af op landkaarten. Er 
zijn verschillende speelvelden die naar keuze geladen 
kunnen worden. Zo is er de standaard wereldkaart met de 
vijf continenten. De Canarische Eilanden zijn ook als 
slagveld beschikbaar. Suriname & Midden Oosten zijn in 
voorbereiding. Deze speelvelden zijn gemaakt met de 
bijbehorende Risky Editor. Voor het plaatje gebruik je 
je favouriete tekenprogramma.

   Het spel wordt gespeeld met de muis; het komt erop 
neer dat je met de muis van het ene land naar 't andere 
dragt. De rest van de functies bereik je via de 
menubalk.           Het spelen

   Na het starten van RISKY.PRG verschijnt er een 
file-selectie box. Kies hieruit een speelveld; dit zijn 
files die op .RIS eindigen. Nadat het speelveld en de 
bijbehorende achtergrond-landkaart is geladen wordt het 
scherm opgebouwd. Vervolgens initialiseert het programma 
de spelers: Bij het opstarten staat dit ingesteld op 
drie spelers, bestaande uit: een menselijke speler 
(jij!), een aggressieve en een passieve computerspeler.

   De landen worden eerlijk onder de spelers verdeeld. 
Op elk land wordt een aantal legers gezet; Dit ligt in 
de buurt van 9. Aan het symbooltje voor het getal dat 
het aantal legers voorstelt, is te zien welke speler het 
land in bezit heeft.

   De eerste gevechtsronde begint! Maar voordat de 
eerste speler aan de beurt is krijgt elke speler 
'aanwas', extra legers, toebedeeld. De te meer landen 
een speler bezit, des te hoger de aanwas. Bezit een 
speler een heel werelddeel, dan worden daarvoor nog 
extra bonus-legers voor toegekend. De toegekende legers 
worden door het programma automatisch verspreid.

   Vervolgens krijgt elke speler de beurt. In een 
beurt kan een speler twee acties ondernemen: Een serie 
aanvallen doen, en daarna een aantal leger-transporten. 
Het is toegestaan om netzoveel aanvallen te doen als je 
zelf wil; het is natuurlijk niet verstandig je legers 
allemaal te verbruiken. Is een speler klaar met de 
aanval dan is het nog mogelijk te transporteren. Het 
aantal legers dat getransporteerd mag worden is gebonden 
aan een maximum-budget, dat groter is naarmate je meer 
werelddelen in bezit hebt.

   Nadat er een transport heeft plaatsgevonden mag er 
geen aanval meer plaatsvinden!

   Een uitzondering op deze regel is het 'vrij trans-
port'. Na een geslaagde aanval mag de overwinnaar met 
net zoveel legers het verslagen land binnentrekken als 
hij/zij wil. Maar er moet wel minstens 1 leger achter-
blijven, voor de bezetting.

         HOE een aanval te doen

   Kijk of je ergens een aanval wilt doen. Zie je 't 
niet zitten, sla dan de aanval gewoon over.

   Start een aanval door met de muis het symbool van 
de aanvallende legers op te pakken, en te laten vallen 
op het symbool van het land dat je wilt aanvallen. Met 
andere woorden: Drag je legers naar het land wat je wilt 
aanvallen. Je kunt natuurlijk alleen maar met je eigen 
legers spelen!

   Is de aanval geldig bevonden, dan plopt er een 
klein dialoogboxje tevoorschijn met de woorden 'AANVAL' 
en 'STOP'. Klik op 'AANVAL' om door te gaan, of 'STOP' 
als je je bedenkt.

   Tijdens een aanval simuleert het programma een worp 
van maximaal drie dobbelstenen voor de aanvaller, en een 
verdedigings-worp voor de verdediger. Hierbij is de 
verdediger een beetje in het voordeel. Klik eventueel 
nog een paar keer op 'AANVAL' om door te zetten. Kies 
'STOP' als de aanval slecht gaat en je wilt stoppen.

   Als alle verdedigende legers weg zijn is  de 
overwinning een feit. Nu volgt er een vrij transport. 
Een input-dialoogje plopt tevoorschijn. Tik met cijfers 
het aantal legers in waarmee je je nieuwe land wilt 
binnentrekken. Vul je niets in, dan geef je daarmee te 
kennen dat je met de hele bubs het nieuwe land in wil.

   Nu kun je weer een nieuw land kiezen om aan te 
vallen; drag gewoon met de muis jouw legers op vijandige 
legers.

        HOE een transport te doen

   Zodra je legers niet op een vijandig land trekt, 
maar naar een van je eigen landen, wordt dat opgevat als 
een transport-verzoek. Op een opploppend dialoogje kun 
je een nummertje aanklikken; dat is het aantal legers 
dat je wilt transporteren. Als je het sterretje aanklikt 
transporteert de transport routine zoveel  mogelijk 
legers. Na elk transport wordt je transport-budget 
verlaagd, en als dat op 0 staat mag je niet meer 
transporteren die beurt.

   Koos je bij vergissing transport --en daarmee zou 
je je aanvalfase beeindigen--,  kies dan '0'. Het 
transport zal niet doorgaan.


        HOE je beurt te beeindigen

   Met een dubbelklik (of een druk op de spatiebalk) 
komt automatisch de volgende speler aan de beurt.          De computer speelt

   Computers zijn rare dingen: ze doen alles heel 
snel.  Om  toch  een beetje te  volgen  wat  een 
computerspeler allemaal uitspookt, worden er pijlen en 
geluidseffecten gebruikt. Aan de geluiden kun je horen 
of er een aanval of een transport plaats vindt; en of 
een verovering geslaagd was of niet.

   De pijlen varieren in dikte; Elke dikte betekent 
weer iets anders. Zo is er de medium pijl, die een 
aangeeft dat er een aanval plaatsvindt. Een dikke pijl 
geeft een overwinning aan; een dunne pijl een transport.   Omdat een mens niet altijd hetzelfde wil zien, zijn 
er drie snelheden waarmee het spel van computerspelers 
gepresenteerd kan worden. Er is een 'langzame pijl' 
mode, waarin je precies kunt volgen wat er gebeurt (de 
pijlen knipperen zelfs een paar keer). De 'Snelle 
pijlen' mode gaat vlot, zonder dat je het idee hebt dat 
je het spel niet meer volgt. In de 'Geen pijlen' mode 
wordt er geen enkele vertraging opgelegd. (Speel voor de 
grap eens een spel zonder pijlen, met drie computerspe-
lers. Houdt de muisknop ingedrukt en zie hoe het loopt -
- je waant je GOD!).

   Nadat een computerspeler klaar is met z'n beurt, 
pauseert het programma. Druk op de muisknop of op de 
spatiebalk om de volgende speler te laten spelen. 

VOORBEELD

Dit is een situa-
tie  uit  CANA-
RIAS.RIS. We zien 
dat de speler die 
met de vierkante 
legers speelt het 
sterkst is.

Deze  speler  is 
net aan beurt en 		(Alleen beschikbaar in
heeft zijn zinnen 		 de 1st Word Plus
gezet op PICO NIE-		 kompatibel RISKY.DOC)
VES, de centrale 
provincie van Gran 
Canaria.
                   fig1:Gran Canaria

De speler beweegt met de muis naar het vierkantje van 
ARRIBA en trekt een legermacht naar het vink-teken van 
PICO NIEVES. Daar laat-ie de muisknop los, en er plopt 
een dialoogje tevoorschijn. De speler drukt een paar 
keer op AANVAL, totdat blijkt dat er nog maar 2 legers 
over zijn op z'n eigen land!!! Dus nu breekt-ie de 
aanval af door op STOP te drukken. De aanval gaat verder 
vanuit PUNTA MASPALOMAS. De aanval lukt, hij trekt met 5 
legers PICO NIEVES binnen.
Doordat ARRIBA tijdens de aanval nogal verzwakt is, 
transporteert de speler vanuit GUIA vier legers. Daartoe 
pakt hij het vierkantje van GUIA en dragt het met de 
muis ARRIBA binnen. Daar wordt het losgelaten en er 
plopt een transport dialoog tevoorschijn. Hierop staan 
getalletjes die het gewenste transportvolume aangeven. 
Er is ook een knop met een sterretje; indien hierop 
gedrukt wordt, geef je te kennen dat je zoveel mogelijk 
wilt transporteren.


       Strategische bespiegelingen

*     Om te beginnen een boeren-wijsheid strategie: 
   Als je een land hebt wat helemaal omringd is door 
   je eigen legers, dan is het niet nodig daar meer 
   dan 1 leger op te laten staan. Het land wordt in 
   zo'n situatie immers beschermd door een gordel van 
   andere landen! Transporteer de overtollige legers 
   dus naar de verdedingings-gordel, of stuur ze naar 
   een front.

*     Het is voordelig om een keten aaneengesloten 
   landen te bezitten. Zo kun je legers over grote 
   afstanden transporteren,  zonder verliezen door 
   aanvallen onderweg.

*     Grootgrondbezit. Aas op werelddelen. Een we-
   relddeel in je bezit zorgt niet alleen voor extra 
   bonus-legers, maar is meestal ook moeilijk binnen 
   te vallen door anderen.

*     Divide et Impera. Het is soms vermakelijk om 
   te zien hoe de ene speler de ander afmaakt alleen 
   omdat jij ervoor zorgde dat de positie van de ene 
   wat zwakker werd. Nadat de twee uitgevochten zijn 
   en haast geen legers meer over hebben, kom jij 
   eraan.

*     Overkill. Een flinke kluit legers in 1 land 
   doet wonderen als het erom gaat heel veel slecht 
   verdedigde landjes een-voor-een in te pikken.

*     Kamikaze.  Een  geisoleerd  land  zonder 
   toekomstperspectieven, dat zich omringd ziet met 
   grote vijandige mogendheden kan zich kapotvechten; 
   dit ontketend vaak nieuwe aanvalsgolven met als 
   resultaat een grote opruiming.

       De menukeuzes; het FILE menu


Save Spel         Hiermee is het mogelijk een 
          spel  wat  aan de  gang  is  te 
          'bevriezen' in een file. Ondermeer 
          wordt opgeslagen:

          * Het aantal & type van de spelers
          * Degeen die aan de beurt was
          * De situatie op de landkaart

             Je moet een naam opgeven voor 
          de te saven spelsituatie. Via een 
          fileselectorbox.  De file  krijgt 
          altijd het filetype .SIT
Load Spel         Herstelt een met 'save spel' 
          weggeschreven spelsituatie.  Indien 
          dat nodig is, wordt ook automatisch 
          het goede speelveld & achtergrond-
          landkaart ingeladen.

Ander Speelveld      Wordt gebruikt om een nieuw 
          speelveld in te laden; Als je bv. 
          genoeg hebt van de Cararias kun je 
          met deze functie de wereldkaart inla-
          den. Speelveldfiles hebben altijd het 
          .RIS filetype.

Quit         Verlaat RISKY & keer terug naar 
          desktop.           Het SPEL menuEdit Spelers        Met deze functie kies je het 
          aantal en het type spelers die aan 
          het spel zullen deelnemen. Als je 
          het aantal spelers wijzigt zullen de 
          landen opnieuw verdeeld moeten wor-
          den.
             Dit zal niet gebeuren als je 
          alleen maar het type van de speler 
          veranderd, bv. van Aggressief naar 
          Mens omschakelen zal niet het hui-
          dige spel afbreken.


Landnamen        Omdat het erg vol kan worden op 
          het scherm, is het soms wenselijk de 
          landen-namen niet af te beelden op 
          het landkaart. Deze functie werkt als 
          een toggel. Aan Uit Aan Uit...

Speler Symbolen      Stelt je in staat om voor de 
          legersterktes de bezetter van het 
          land aan te geven met een symbooltje, 
          dan wel een speler-nummer. Ook deze 
          functie is een toggel. Ja Nee Ja ...

Geen Pijlen        Schakelt het afbeelden  van 
          pijlen uit, als de computer speelt.

Snelle Pijlen,
Langzame Pijlen      Schakelen de pijlen in.RISKY CONSTRUCTION SET Credits:

   Henk Overtoom
     Adaptie concept naar computerspel
     Dobbelsteen logica
     Agressieve-Speler software
     Diverse algoritmen

   Michiel Overtoom
     Alle graphics, GEM layers, muis handling
        en spelcontinuiteit software
     Variabele topologieen
     Verdedigende-Speler software
     RISKEDIT speelveld editor     
     Documentatiefile

   Contact 05907-4299 of 058-121104 indien nodig.

---

		Documentation for English Version of
		   RISKY CONSTRUCTION SET

	The original public domain RISKY contained in the download file
	RISK.ARC on the Atari BBS is documented in Dutch. With some
	working knowledge of German and a Dutch dictionary I've
	translated the resource files and most internal message strings
	to English. The extensive documentation file is more than I care
	to tackle right now so I've included this minimum description.
	If you know the board game you have a good basis for playing, and
	the interactive messages and menus will help. This archive,
	ENG_RISK.ARC, contains the game program, the scenario editor,
	their respective resource files, and one scenario. Two
	additional scenarios and the Dutch documentation as well as the
	original programs can be found in RISK.ARC. Incidently the Dutch
	documentation contains the disclaimer that any resemblance to the
	boardgame is accidental and (in English) "was never intended".
	
	I've noticed one or two annoying bugs in the program, generally
	after doing something stupid like having no players, otherwise it
	runs well. Please note I have nothing to do with the code; I
	only translated the text. The designers are Henk and Michiel
	Overtoom, I presume of the Netherlands. All in all I think
	they've done a super job.
	
	RISKY_E.PRG is normally run in MONOCHROME resolution. It also
	works with a monochrome emulator (MONOEMU.ARC is available on the
	Atari BBS) although the text is difficult to read. The program
	does not check the resolution but tends to bomb if run in color
	with the provided scenarios, probably by drawing beyond the
	screen. Some preliminary tests indicate it should be possible to
	produce a color scenario with the editor program. Up to six
	players may be selected, controlled by people or the computer.
	The editor, RISKED_E.PRG, is the nicest feature of this set. You
	can define any gameboard and situation you like. The default
	scenario CANARIAS.RIS is set in the Canary Islands. WERELD.RIS
	(world), available in the original archive, is the familar RISK.
	There is also a scenario at the city level. Enough game design
	parameters seem available to alter the scope as well as the
	location of the scenario.
	
	Capsule Documentation:	RISKY_E.PRG - the game (requires RSKE.RSC)
	
	For best results run the program from the root directory. I've
	had some difficulties running from a folder. On startup you will
	be asked to choose a scenario. The default, CANARIAS.RIS, is set
	in the Canary Islands in the 15th century. All map notation and
	scenario dependent text for this file is in Spanish or Dutch, but
	will not affect play.
	
	After the scenario loads you can begin play or change the default
	player setup from the OPTIONS menu, allocating players to humans
	or the computer. The computer uses two strategies, aggressive or
	defensive, selectable from this menu.
	
	The player turns occur in order separated by pauses. The active 
	player as well as the turn date are displayed in the upper right
	hand corner. Three speeds are selectable for computer play. At
	the slowest you can follow the computer as it attacks and moves,
	using arrows to indicate activity. Medium thickness arrows
	indicate an attack, thick arrows a conquest, and thin arrows army
	transportation. This activity can be sped up, or the arrows can
	be turned off for the fastest play. When a human controlled
	player is active the cursor changes to an arrow. You play by
	pointing to a particular army and dragging it to another
	location. Attacks- dragging to an enemy location- take place
	first. After all attacks are resolved you can transport armies
	to friendly locations. (Note that your first transport move ends
	the attack phase of your turn.) Countries cannot be vacated. At
	the end of each turn new armies are supplied according to the
	scenario rules. Play continues until only one player remains. A
	dialog box will tell you the game is over but if it's won, the
	computer will continue to play. You can access the menu during
	any pause.
	
	You can save and restore games (situations) from the file menu,
	as well as select a new scenario. You can select a new game at
	any time from the OPTIONS menu to restart the current scenario.


	Capsule Documentation:	RISKED_E.PRG - the editor (requires
				RISKED_E.RSC)

	This scenario editor raises RISKY from a game program almost to
	the level of a simple simulation. Although you are restrained by
	the game program mechanics, you can define the locale and
	situation parameters as you wish. The documentation included in
	the original archive unfortunately does not address the use of
	the editor. The program does have a help screen which lists the
	keyboard equivalent of the menu commands. At least one of these,
	which mentions line drawing, does not seem to be implemented so I
	deleted the reference in the English translation. Most of what
	is written here, however, is based on trial and error, none of it
	extensive. I hope it's reasonably accurate.

	From the FILE menu you may select an existing scenario to edit or
	you may create a new one. Use "New.." to clear the work space to
	start fresh. Begin your new scenario construction with the
	display map. The documentation refers to your favorite drawing
	program to produce this. I put DEGAS in the dialog box for
	loading this because the maps supplied with the original
	scenarios are .PI3 files. Some other formats MAY work as well.
	I haven't tried.

	In the editor EDIT menu select "Define Scenario..." to bring up
	the global definition dialog. This provides space for the
	scenario name and a short description as well as the name of the
	map picture. (Like the game program, all files should apparently
	be in the root directory.) The second part of the dialog
	provides for the definition of up to ten "continents". The
	actual meaning of continent, of course, depends on the scope of
	the scenario. Each continent has an associated increase factor
	which is applied at the end of a turn. Notice that the
	continents you can define are numbered from "1". "0" as a
	continent code has no associated increase. The Canary Island
	scenario was apparently created incorrectly. Exiting from this
	dialog initiates the reading of the map. While creating a
	scenario keep in mind that the map is only a background to the
	program so it is up to you to place the various game elements
	correctly and draw the map to avoid confusion while playing.

	The "Add country..." function makes the next available country
	number current so that you can use the other functions to fill in
	the blanks. The current country number and name will appear in
	the menu bar. Use "Country name" to define the location by name
	and identify its continent. The position commands allow you to
	place the country name text and its army information at
	particular map locations with the mouse pointer. Remember which
	one you're working with because the identication in the menu bar
	is replaced by the click instruction. You must reissue the
	command to reposition the text. The army information spaces are
	filled by the country number and continent code while in the
	editor. During play the the player identification and army
	strength will be displayed here. The "Neighbor..." dialog is
	used to identify which countries boarder on the current one. If
	you wish you can use the "Detail..." dialog instead of the
	country name, position and neighbor dialogs, but then you must
	position the data on the display by coordinates. Once a country
	has been placed on the map you can usually make it the current
	country by clicking on its name or army.

	The delete and add country commands are a little clumsy.
	"Remove..." deletes the last (highest numbered) country from the
	scenario. "Refresh..." the screen to see the effect. "Add..."
	puts a new one at end of the list. It seems to also act as a
	sort of undelete.

	Finally, save your scenario and give it a try from the game
	program. Note that some operations, such as "Quit", will display
	a confirm message. Simply repeat the command if you wish to
	override.

About Us - Contact - Credits - Powered with Webdev - © Atarimania 2003-2024