Nautilus

Search
Votes / Statistics
Rating 
7.2/10
Hits: 3,413
Downloads: 1,667
Votes: 5
My Atarimania
Comments (0)

Screenshots - Nautilus

Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot
Nautilus atari screenshot

Information - Nautilus

GenreSimulation - SeaYear1991
LanguageMachine LanguagePublisher[unknown]
ControlsKeyboard, MouseDistributor[unknown]
Players1, DemoDeveloper[n/a]
ResolutionLowLicensed from-
Programmer(s)

Palanki, Lajos / Vitray, Peter

CountryHungary
Graphic Artist(s)

[unknown]

SoftwareHungarian
Game design

[unknown]

Box / InstructionsHungarian
Musician(s)

[unknown]

LicenseCommercial
Sound FX

[unknown]

Serial
Cover Artist(s)ST TypeST, STe, TT / 0.5MB
MIDIVersion
Dumpdownload atari Nautilus Download / STNumber of Disks1 / Double-Sided
Protection

Additional Comments - Nautilus

Other version with the same title:


Gamebench ().

Instructions - Nautilus

Q/A - acceleration/reverse
W/S - Dive
R - Radar zoom
M - Map
E - Electric/ Diesel switch - automatically changes to electric when under water
I - Status
V - Air compressor - you need to have compressed air to reach the surface again and for torpedos
H - pause
O/P - zoom
TAB/CTRL (or caps lock) - Time acceleration up/ down (good if you're travelling a lot)
K - press it so the submarine will follow the mouse
L - locks the steering to it's last position. Useful when doing long, continuous turns with the sub. The Red L on the HUD shows up when it's on.
It remains on until switched off or one of the arrow keys pressed.

Help - Exit from game
Arrow Left/Right - steering Left/Right
Arrow Up/down - Set submarine's angle for diving and coming up

Left mouse - torpedo
Right mouse - rocket

Many thanks to Peter Putnik and Robson for the dumps and instructions.

-----

Original doc. Thanks to JVas and Peter Putnik.


              NAUTILUS

         A tengeralattjáró szimulátor


Ebben a programban a játékos a NAUTILUS nevû tengeralattjáró 
kapitánya lehet. Feladata, hogy megsemmisítse az ellenséges 
hajókat, melyek konvojokba rendezõdve szállítják az utánpótlást a 
szigeteken harcoló csapatoknak. Egy-egy feladat végrehajtására 17 
óra áll rendelkezésre, ennél hosszabb idõ eltelte után ugyanis a 
szigeteken harcolók elegendõ utánpótláshoz jutnak és a háború 
sorsa eldõl.

A tengeralattjáró mind paramétereiben, mind felszereltségében 
erõsen hasonlít a jelenleg használatos vadász-tengeralattjárók-
hoz. A hajó 60 méter hosszú, 8 méter széles és több, mint 2000 
tonna súlyú teljes fegyverzettel és feltankolva.

A tengeralattjáró diesel-elektromos rendszerû. A villanymotor 
használható a felszinen és a víz alatt egyaránt, a diesel motor 
azonban csak a felszínen üzemeltethetõ. A diesel motor generátort 
forgat, ami lehetõvé teszi, hogy diesel üzemben az akkumulátoro-
kat feltöltsük. A hajó maximális sebessége 16 mérföld óránként.

A fegyverzethez nemcsak a már megszokott torpedók tartoznak, 
hanem egy, az elmúlt években kifejlesztett rakéta-fajta is. Ez a 
rakéta távirányítható, így könnyen célba juttatható. Torpedóból 
16, a rakétából 7 darab lehet egyszerre a fedélzeten.

A hajó mûszerezettsége is követi a kor színvonalát: minden 
szükséges információ számítógépes kis display-ken  követhetõ 
nyomon.  A víz alatt sem kell többé vakon  tapogatódznia 
a tengeralattjáró kapítányának: a NAUTILUS-on infravörös opti-
kai rendszer segíti a tájékozódást.A program kezelése

A program betöltõdése után hullámverés hangjának kiséretében a 
következõ menû fog megjelenni a képernyõn:

        1 HARC
        2 GYAKORLAT
        3 KADETT ISKOLA
        4 DEMO

Aki még soha nem látta a program DEMO-ját, az nyomja meg a '4'-es 
billentyût, és élvezze a látványt. A program bemutatja, hogyan 
kell megsemmísíteni két konvojt. Az elsõ konvojt a felszínen, a 
másodikat a víz alól támadja meg a számítógép. A DEMO mód 
automatikusan is elindul, ha 40-45 másodpercig nem nyúlunk a 
billentyûzethez, és bármikor leállítható a 'Help' billentyû 
lenyomásával.

A tengeralattjáró vezetése nem tartozik a legegyszerûbb feladatok 
közé, ezért célszerû, a játékkal való ismerkedést a KADETT 
ISKOLA-ban kezdeni. A fõmenüben a '3'-as billentyû lenyomásával 
lehet ezt az üzemmódot kiválasztani. A következõ képernyõn az 
'1'-es billentyû lenyomása után ki-ki begépelheti a nevét, vagy 
az 'F1' gombbal elkezdheti az iskolát.

Az iskola két szakaszra oszlik:  navigációs és  harcászati 
feladatokra. A feladatokat a gép külön értékeli és az elért 
eredmények alapján ad rangot a játékosnak. Az értékelés során a 
program  figyelembe veszi az eltelt  idõt,  a  felhasznált 
üzemanyagot, elektromos energiát, lõszert és természetesen a 
hajónak okozott sérüléseket is.
 
Az igazi harcok megkezdéséhez azonban nem kell feltétlenül 
elvégezni a KADETT ISKOLÁ-t. Az '1'-es gomb lenyomására azonnal 
kezdetét veszi a harc. A harci üzemmódban lehetõség van a név és 
az idõpont beállítására. Aki nagyon bízik tudásában még ködöt is 
választhat. A köd azonban erõsen csökkenti a látótávolságot és a 
kontúrokat is elmosódottá teszi.

Az igazi csata hamar csúfos véget érhet. Ennek elkerülésére 
célszerû gyakorlatokon részt venni.  A GYAKORLAT -  '2'-es 
billentyû - módban minden feltétel azonos lesz, mint az igazi 
csatában, de az ellenfél csak mûanyag lövedékeket használ és 
vizibombák helyett is imitáló hang lesz csupán. A küzdelem így 
sem veszélytelen, hiszen bármikor történhet összeütközés.


A tengeralattjáró kezelése

A tengeralattjáró úszhat a felszínen és a víz alatt egyaránt. A 
merülés mértékét a hajó fajsúlya határozza meg. Ezt a térfogat 
vagy a súly változtatásával lehet állítani. A tengeralattjáró 
esetében az elsõ megoldás nem járható, ezért a merüléshez a hajó 
súlyának növelését használják. Erre a célra a hajó teljes 
hosszában tartályok helyezkednek el ballasztvíz befogadására. A 
tartályok töltéséhez elegendõ a csapok kinyitása ('W'-betû), mert 
a tengervíz magától beáramlik. A tartályokat csak annyira töltsük 
fel, hogy épp a kívánt mélységbe merüljünk. A 'W'-betû ismételt 
lenyomásával lezárhatjuk a tartályokat.

A tartályok ürítéséhez sûrített levegõre van szükség az 'S'-betû 
lenyomására a sûrített levegõ jut a ballaszt tartályokba, ami 
kipréseli a ballasztvizet a hajóból. A ballasztvíz kipréselése az 
'S'-betü  ismételt lenyomásával leállítható.  Ezen  funkciók 
állapotát a fõ képernyõn jobb oldalt két, nyomógombba épített, 
lámpa mutatja . A felsõ lámpa a ballaszt be, az alsó a ballaszt 
ki funkciót jelzi.

A két lámpa közti a függõleges oszlop magassága arányos a 
beszívott ballasztvíz mennyiségével. Ebben az oszlopban jelenik 
meg a sérülések okozta vízbetörés hatására beömlött víz is. A 
mûszertõl balra az elsõ skála mutatja a levegõ tartályban levõ 
sûritett levegõ mennyiségét.

A hajó hosszirányú billentésére szolgálnak a hajó orrán és tatján 
lévõ terelõlemezek. Ezek hasonló módon mûködnek, mint a magassági 
kormány a repülõgépeken. A terelõlemezeket a felszínen csak a 
fel-le kurzor gombokkal lehet állítani, víz alatt, az egérrel is 
mozgathatók.  A terelõlemezek állásszögét a sürített levegõével 
azonos jellegû mûszer mutatja. A mûszer középen van alapállásban.

Szinte valamennyi feladat dokkban kezdõdik. A kihajózáshoz gázt 
kell adni a 'Q'-betû lenyomásával. A gázkarnak négy fokozata van 
elõre és négy hátra ('A'-betû). A 'Q'-, illetve az 'A'-betû 
egyszeri lenyomása egy fokozatot lépteti a gázt elõre-, illetve 
hátrafelé.  A gázkar állása jól látható a RADAR-tól jobbra levõ 
indikátoron, ahol piros lámpák jelzik az irányt és a bekapcsolt 
teljesítményt. A gázkartól jobbra található a sebességmérõ, 
melynek zöld szalagja grafikusan mutatja a hajó sebességét és 
irányát.

A sebességmérõtõl jobbra elhelyezkedõ ablakban egy szimbólum 
mutatja, hogy melyik motor van bekapcsolva. A két motor között az 
'E'-betû lenyomásával lehet oda-vissza kapcsolni. A generátor 
azonnal tölteni kezdi az akkumulátort,  ha diesel  motorra 
kapcsolunk, de a légkompresszort külön kell bekapcsolni a 'V'-
gombbal. A kompresszor bekapcsolt állapotát egy kis szürke lámpa 
jelzi a diesel motor ábrájának jobb felsõ sarkában.

Ebben  az ablakban három számot is találunk  a  következõ 
értékekkel:
        - HDG:  a hajó haladási iránya
        - RDD:  a  kormánylapát  szöge,  mellette  a             
             kormány-mód kijelzésével
        - FTHM:  a tengerfenék és a tengeralattjáró alja             
             közti távolság lábban számolva.

A hajó kormányzására két lehetõség kínálkozik:

        - a kurzor gombokkal állítjuk a kormányt jobbra és         
         balra vagy,

        - auto-pilóta üzemmódot használunk.

A kurzor gombok a nyilak irányába állítják a kormányt. Ha a 
gombot  elengedjük a kormány automatikusan visszaáll  közép 
helyzetbe. Az "L" betû lenyomásával bekapcsolható a kormány 
rögzített állása, ami kormánylap utolsó pozícióját mindaddig 
tartja, amíg ezt az opciót ki nem kapcsoljuk, vagy nem nyúlunk a 
kurzor gombokhoz. Ez a lehetõség hosszú folyamatos fordulókban 
használható elõnyösen. A funkció bekapcsolt állapotát egy piros 
inverz "L" betû jelzi a periszkóp képernyõn, illetve a térképen a 
RUDDER:(kormány:) értéke mellett megjelenõ "LOCKED" felirat.

A tengeralattjárót sokkal kényelmesebben is vezethetjük, ha 
bekapcsoljuk a robot-pilótát.  ("K" billentyû). Az utasítás 
hatására a kormány automatikusan állítódik be mégpedig úgy, hogy 
a hajó orra is abba az iránya nézzen, mint a  periszkóp. A 
funkció bekapcsolt állapotában egy világoskék inverz "A" betû, 
illetve az "AUTOMATIC" felirat jelzi a kormány értékének kiírása 
mellett. (A periszkóp, illetve a térkép üzemmódban.)

A gázkar állapotát jelzõ mûszer felett találjuk a diesel olaj 
mennyiségét, az akkukmulátorok állapotát és a tengeralattjáró 
mélységét mutató mûszereket.

     - FUEL : diesel olaj
     - BATT : akkumulátorok mennyire vannak feltöltve
     - DEPTH: mélységmérõ

Az egyes mûszerek feliratának színe figyelmeztetésül is szolgál: 
a sárga vagy piros színek megjelenése veszélyre  figyelmez-
tet, ilyenkor célszerû ellenõrizni a hajó állapotát.

A tengeralattjáró vastag falai közül egyedül a periszkópon 
keresztül nézhetünk ki. A periszkópot szabadon forgathatjuk 
körbe-körbe az egér jobbra-balra mozgatásával. A periszkóp a 
játék alatt a képernyõnek csaknem felét foglalja el. A nézõke 
alsó szélében egy kis ablak taláható, melyben leolvasható a szög 
amely felé nézünk (PA:), illetve a beépített zoom objektív 
nagyításának mértéke (ZOOM:). DEMO módban a 'ZOOM:' felirat 
eltünik, ilyenkor ugyanis a program automatikusan állít be egy 
elfogadható nagyítási értéket.

A periszkóp közepén taláható a szálkereszt, aminek a célzásban 
van szerepe. A torpedó csövek, melyek a hajó orrába vannak 
beépítve, hat foknál nagyobb szöget nem zárhatnak be a hajó 
törzsével. Ez azt jelenti, hogy ha a hajó haladási iránya és a 
periszkóp által bezárt szög nagyobb,  hat foknál, akkor torpedó 
nem lõhetõ ki. A szálkereszt alatt levõ kis skála jelzi, hogy 
mekkora az eltérés a periszkóp és a tengeralattjáró iránya között 
-6-tól +6-ig. A torpedó csak akkor indítható, ha a kis mutató 
megjelenik a skála felett.

A torpedót az egér bal gombjával lõhetjük ki. A tengeralattjáró 
sokszor nehézkesen fordul, ezért a torpedó csöveket csak lassan 
tudjuk célra állítani. A rakétát azonban tetszés szerinti irányba 
kilõhetjük. (de csak a felszínen.) A jobb egérgomb lenyomására 
elindul a rakéta. Ilyenkor a szálkereszt bal és jobb  oldalán 
megjelenik  egy-egy  skála. A bal oldali a rakétában  levõ 
üzemanyagot a jobb oldali, pedig a rakéta vízhez képest  mért 
magasságát mutatja. A rakétát a periszkóp forgatásával vezethet-
jük, ugyanis mindig úgy fordul, hogy szálkereszt közepén marad-
jon. Természetesen a hirtelen fordításokat nem tudja mindig 
pontosan lekövetni, de a menet közben szükségessé váló irány-
korrekciókra  tökéletesen  alkalmas.  Az egér  elõre  hátra 
mozgatásával a rakéta magassága változtatható. Ha úgy érezzük, 
hogy elvétettük a célt elég az egeret elõretolnunk, mire az 
beleesik a vízbe, és máris lõhetjük a következõ rakétát.
   
A periszkóp alatt középen található a RADAR képernyõje. Rossz 
látási viszonyok mellett (köd, sérült periszkóp stb.) szinte ez 
az egyedüli tájékozódási eszköz. A radar pontosan mutatja a 
tárgyakat és azok helyzetét a hajó haladási irányához képest 5 
mérföld sugarú körön belül. Sok esetben (csata, dokkolás) ennél 
finomabb felbontásra van szükség. Az "R" billentyûvel a radar 
hatósugarát megfelezhetjük viszont a felbontását megkétszerezhet-
jük.  E funkció bekapcsolt állapotát a RADAR jobb felsõ sarkába 
épített kapcsoló piros lámpája mutatja.

A radar elég gyorsan forog ahhoz, hogy mindig pontos képünk 
legyen a körülöttünk levõ tárgyakról: egy teljes kört 2.4 
másodperc alatt ír le. A beépített képernyõ utánvilágítási ideje 
kb. 0.6 sec. A radart nemcsak a tájékozódásra, de a célzásra is 
használhatjuk: fegyvereink hatótávolsága 1-1.5 mérföld. A radar 
használatával felbecsülhetõ az ellenség távolsága és eldönthejük, 
hogy közelebb megyünk, vagy tüzet nyitunk.

A radar bal oldalán található display a fegyverzettel és a hajó 
állapotával kapcsolatos információkat mutatja. A négy torpedócsõ 
között találjuk a rakétakilövõ szimbólumát. A fegyverek stílizált 
rajza jelzi, ha az adott egység tüzelésre kész. A torpedók és a 
rakéta rajza felfelé hagyja el a display-t és a periszkópon a 
tengeralattjáró  elõtt  megjelenik  a  valódi  fegyver.  A 
torpedócsövek, vagy a rakétakilövõ automatikusan utántöltõdik, ha 
van még tartalék, illetve a töltõ berendezés mûködõképes.

A fegyverek ábrája alatt találjuk az üzenetek ablakát, ahol 
minden a hajóra vonatkozó információ megjelenik. A kadett iskola 
alatt itt kapjuk az utasításokat az oktatótól. Dokkok közelében, 
pedig a felsõ sor átalakul és a dokk távolságára vonatkozó 
adatokat közöl.

Az üzenetek ablaka alatt található az óra és az idõgyorsító 
ablaka. Bár a hajó elég gyorsan megy és a rendelkezésre álló 
terület viszonylag kicsi mégis igen hosszú idõ telne el egy-egy 
ütközet  között unalmas hajókázással.  Ennek  lerövídítésére 
különbözõ idõgyorsító fokozatok közül választhatunk: 1:1, 1:2, 
1:4, 1:8, 1:16, 1:32. A TAB billentyû egy fokozattal fölfelé, a 
CONTROL gomb eggyel lefelé kapcsolja az idõ-gyorsítót.

Figyelem, a legmagasabb fokozatban minden 32-szer gyorsabban 
történik,  mint  a  valóságban.  Ebben  a  sebességben  az 
összeütközések könnyen végzetesek lehetnek,  ezért a dokkok 
közelében az idõgyorsítót nem tudjuk bekapcsolni. A dokkban a gép 
automatikusan bekapcsolja a gyorsítást, hogy mielõbb végezzünk a 
javítással és feltöltéssel, ezt nem tudjuk kikapcsolni.

Az idõgyorsító automatikusan kikapcsol, ha az ellenséges konvoj 
észrevett bennünket, vagy ha fegyvert lõttünk ki. 

Helyzetünk meghatározásához használjuk a térképet "M" billentyû. 
A térképen zöld zálszlócska jelöl bennünket, míg az ellenséges 
konvojokat piros zászló szimbolizálja.  A térképen  megtalál-
ható minden  a hajózáshoz szükséges  információ,  így  nem 
szükséges  állandóan  kapcsolgatnunk  az  egyes  képernyõk 
között.  Ha  a rádióantennánk megsérült, elõfordulhat, hgy a 
térképen nem látjuk az ellenséges konvojok zászlóit,  ugyanis 
a rájuk vonatkozó információk rádión érkeznek a hajóra.


Sérült hajó esetén az üzenetek között túlsúlyban lesznek az egyes 
sérült részekre vonatkozó információk. Ezek folyamatos figyelése, 
észben tartása nem mindig egyszerû. A jobb áttekinthetõség 
érdekében kapcsoljuk az "I"-betûvel a hajó állapotát mutató 
STATUS REPORT-ot. Itt egy képernyõn áttekintehtõ az összes 
sérülés.Tanácsok a játékra vonatkozóan

Minden ütközet elõtt figyeljük meg az ellenséges konvoj mozgását 
a  térképen és ennek függvényében döntsünk a  megközelítés 
utvonaláról. A legbiztosabb taktika, ha hátulról támadjuk a 
konvojt, mert így nehezebben fordulnak ránk a rombolók. Elõször 
mindig a rombolókat próbáljuk meg elsüllyeszteni: a teherhajók 
ugyanis nem lõnek ránk.

Ha a felszínen már kezd veszélyessé válni a helyzet, próbáljunk 
meg a víz alatt egérutat nyerni. Minél mélyebbre merülünk annál 
kisebb a valószínûsége, hogy a rombolók pontosan meg tudják 
határozni helyzetünket, és annál kiseb a vizibombák hatósugara. 
Ezek szerint elég a fenékre merülni, hogy lerázzuk az üldözõket! 
A helyzet nem ilyen egyszerû, ugyanis a mélységgel egyenes 
arányban növekvõ nyomás megrepesztheti a tengeralattjáró külsõ 
burkolatát, ami az ütközet elvesztését jelentheti. A merülés 
során tehát mindig figyelnünk kell a mélységmérõ feliratának 
(DPTH) színét: ha sárga, vagy piros színt látunk itt emelkednünk 
kell.

Az ütközetek során szerzett sérüléseket a dokkban javíthatjuk ki. 
A dokkot a térkép és a radar segítségével közelítsük meg, a 
beállást a LOCALIZER nevû mûszer segíti. Ennek kijelzését a 
térkép jobb oldalán a jelmagyarázat alatt, illetve a fõ képernyõn 
az üzenetek között az elsõ sorban találjuk. A kiírt értékek a 
dokk távolságát mutatják a tengeralattjáróhoz viszonyítva. (E132 
N425 például azt jelenti, hogy a dock 132 méternyire van keletre 
és 425 méternyire északra hozzánk képest.) Ahhoz, hogy a dokkolás 
megkezdõdjön a hajónak be kell futnia a dokkba és ott meg kell 
állnia. A legjobb dokkolási értékek E0, N0. Természetesen ezek az 
értékek pontosan nem, vagy csak nehezen tarthatók be ezért a E2-
W2, valamint a N5-S5 értékek esetén is megkezdõdik a dokkolás. A 
hajó haladási irányának eltérése az észak-déli iránytól azonban 
nem lehet több kettõ foknál. (HDG:88-92, vagy 178-182).

A dokkban elõször a sérülések javítása kezdõdik meg. Csak ezután 
következik a fegyverek és az üzemanyag betöltése. A dokkolás 
bármikor  félbeszakítható a "Q",  vagy az  "A"  billentyûk 
lenyomásával.

Ha az olajtartály kapott találatot, vagy rövidzárlatunk van az 
akkumulátorokon elõfordulhat, hogy nem lesz elég az üzemanyag a 
legközelebbi dokkig. Ilyenkor kössünk ki egy fúrószigetnél és 
tankoljuk fel a tengeralattjárót.  A fúrószigettel  történõ 
összekapcsolódást nem segíti külön mûszer,  de ez nem is olyan 
nehéz feladat, mint a dokkolás volt. A hajóval a sziget lábai 
közé kell beállnunk észak-dél,  vagy kelet nyugati irányban. 
(Két fok eltérést itt is tolerál a program.) A  feltöltés  
bármikor félbeszakítható gázadással.

Elõfordul, hogy a felszín alól nem tudunk feljönni mert kevés a 
sûrített levegõnk. Ilyenkor próbáljuk meg a torpedók kilõvésével 
csökkenteni a hajó súlyát,  állítsuk maximálisan felfelé a 
terelõlemezeket és teljes gázzal elõre próbáljunk a felszínre 
emelkedni. Ha sikerült azonnal kapcsoljunk a diesel motorra és 
kapcsoljuk be a légkompresszort, hogy ki tudjuk a ballaszt 
tartályokat üríteni. Lehetséges azonban hogy minden igyekezetünk 
hiábavaló  és nem tudunk a felszínre kerülni. Ebben az esetben 
nincs más hátra meg kell nyomnunk az önmegsemmisítõ gombot: 
"HELP". 

A program kezelése

Sokaknak feltûnhet,  hogy a programban nem lehet nehézségi 
fokozatot állítani. Nem is kell: mindenki a Kadet Iskolában, 
illetve a Harcok alatt nyújtott teljesítménye alapján kap rangot. 
Minden játék kimenthetõ és a következõ játéknál elég a nevünket 
begépelni, hogy a program a megfelelõ nehézségi fokozatot állítsa 
be.Az egér használata:

bal/jobb:   periszkóp forgatás

elõre/hátra:  víz alatt a tengeralattjáró billentése
        víz felett a rakéta irányítása le/fel

bal gomb:   torpedó kilövés

jobb gomb:   rakéta kilövés


Billentyûk:


Q - gáz egy fokozattal elõre

A - gáz egy fokozattal hátra

W - ballasztvíz beszívás ki/be kapcsolása

S - ballasztvíz kipréselés ki/be kapcsolása

E - átkapcsolás a diesel és az elektomos motor között

V - levegõ-kompresszor ki/be kapcsolása (csak diesel üzemmódban)

R - a radar nagy felbontású üzemmódjának ki/be kapcsolása

O/P - a periszkóp nagyítási értékének változtatása

K - kormány auto-pilot mód ki/be

L - kormány rögzített mód ki/be

M - térkép ki/be

I - sérülések képernyõje be/ki

H - felfüggeszti a játékot (pl:szól a telefon).

Help - kilépés a játékból.

kurzor bal/jobb: kormány balra/jobbra

kurzor fel/le: hajó  billentése merüléshez,  vagy  felszínre         
jövetelhez.

Trivia - Nautilus

Sound
This game features digital sound effects


About Us - Contact - Credits - Powered with Webdev - © Atarimania 2003-2024