Hiscon Rescue

Search
Votes / Statistics
Rating 
9.0/10
Hits: 2,066
Downloads: 629
Votes: 1
Your vote:
My Atarimania
Bookmark and Share
Comments (0)

Screenshots - Hiscon Rescue

Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot
Hiscon Rescue atari screenshot

Information - Hiscon Rescue

GenreShoot'em Up! - 3-DYear1990
LanguageMachine LanguagePublisher[unknown]
ControlsMouse, KeyboardDistributor[unknown]
Players1Developer[n/a]
ResolutionLowLicensed from-
Programmer(s)

Vitray, Peter / Palanki, Lajos

CountryHungary
Graphic Artist(s)

[unknown]

SoftwareHungarian
Game design

[unknown]

Box / InstructionsHungarian
Musician(s)

[unknown]

LicenseCommercial
Sound FX

[unknown]

Serial
Cover Artist(s)ST TypeST, STe, TT / 0.5MB
MIDIVersion
Dumpdownload atari Hiscon Rescue Download / STNumber of Disks1 / Double-Sided
Protection

Instructions - Hiscon Rescue

The menu:
1 Mouse sensitivity
2 Training mode on/off (BE=on)
3 Level - rookie
    - medium
    - hard
    - expert (ace)
4 Intro (of objects)
5 High scores

Start with Left mouse button

Thanks to Robson for the translation.

----

Original doc. Thanks to Jvas and Peter Putnik.

             HISCON RESCUE
              3D Ürjáték

A játékhoz szokás szerint történet is tartozik, bár ebben 
eredetiséget nemigen lehet felfedezni, de úgy sincs jelentõsége. 
Mindenesetre így szól:

A XXX. században a galaxis felfedezése során elõszõr kerül szembe 
az emberiség ellenséges intelligenciával. A háború - minõ 
meglepetés - elkerülhetetlen. Amikor egy földi urhajó leszáll a 
Hiscon bolygón lévõ, jó ideje nem használt urállomásra, kiderül, 
hogy az ellenség elfoglalta az urállomást, és annak robotok által 
irányított védelmi rendszerét átprogramozta, így az már a földi 
ürhajót támadja meg. Az urállomás már mûködésképtelen, csak az 
ûzemanyagtöltö és javító állomások használhatók még, azok is csak 
részben mûködöképesek. A földi ûrhajó számára elengedhetetlen, 
hogy visszafoglalja ezt a bolygót az ellenségtõl, hiszen az 
mindössze 7 fényévnyire van a Naprendszertõl. A játékos - mint a 
földi ürhajó kapitánya - feladata ezt keresztülvinni (ha tudja).

A program fõmenûjébõl választhatjuk az ellenséges erõket bemutató
demonstrációt, hogy a játék során a különbözõ fajtájú ellenséges 
ürhajók, ágyútornyok megkülönböztetése már ne okozzon nehézséget. 
A menûben beállítható a megfelelõ nehézségi fokozat, az 
egérmozgatás érzékenysége (ha egérrel - ami ajánlatos - kezeljük 
a játékot, és nem botkormánnyal). Kezdõ játékos választhatja a 
gyakorló fokozatot, amelyben az ûrhajót érõ találatok semmilyen 
sérülést sem okoznak.

Négy különbözõ nehézségi fokozata van a játéknak, ezek mindegyike 
három fázisból áll. Az elsõ fázis a Hiscon bolygó felszínén 
játszódik. Itt a játékosnak meg kell semmisítenie a 
radarállomásokat, melyek jeleket közvetítenek az ellenséges 
flottának.

Ha sikerrel járt, az aknalejáraton keresztül eljuthat a kettes 
fázisba. Ez a felszín alatti barlanghálózatban játszódik, ide 
helyezte el az ellenség az energiaellátásért felelõs 
generátorokat, melyeket a játékosnak fel kell robbantania.

Ha ezzel is végzett, feljöve a felszínre, a hiperatomhajtómû 
pillanatok alatt felemeli az ürhajót a bolygót övezõ 
aszteroidamezõbe. Itt kell a játékosnak visszavernie az 
ellenséges vadászok támadását. Ha ez sikerült, elhagyhatja az 
aszteroida mezõt, de a vezérûrhajó támad rá. Ha ezzel is sikerült 
végeznie, mehet a következõ, nehezebb szintre, ahol újabb típusú 
ellenséggel kell megbirkóznia. Minél magasabb a nehézségi 
fokozat, annál több radarállomást, generátort, vadászt kell 
megsemmisítenie, illetve annál több találat után robban fel a 
vezérûrhajó.

A játékos által elért pontszám növekszik, ha sikerül 
felrobbantania egy radarállomást, ágyútornyot, vadászgépet vagy 
generátort. Ha befejezett egy fázist vagy magát a szintet, 
jutalompontokat kap aszerint, mennyi üzemanyagot spórolt meg, 
illetve mennyi találat érte. Ha az ûrhajó üzemanyagtartalékai 
vagy a védõpajzsok kimerülnek, a játékos vesztett.

Az ûrhajót háromféle fegyverzettel látták el. Kétoldalt 
lézerágyúval, mellyel a legkönnyebb célozni, de a nehézségi 
fokozattól fûggõen egyre többször kell velûk az ellenséget 
eltalálni, mielõtt az felrobbanna. A vezérûrhajó ellen pedig a 
lézerágyú hatástalan. Hatékonyabb, de nehezebben kezelhetõ 
fegyver a lézernél a plazmavetõ. Egyetlen plazmatalálat minden 
ellenséget megsemmisít, még az aszteroidákat is szétrobbanthatjuk 
vele, a vezérûrhajó védelmi rendszere azonban - fokozattól 
függõen - több plazmatalálatot is kibír. Ugyancsak plazmabombával 
kell megsemmisíteni a generátorokat, annak forgó, középsõ részére 
célozva. A harmadik fegyver a szubatomikus inhibitor, mely egy 
bizonyos idõre megbénítja az ellenséges támadókat, így azokra 
könnyebb célozni, ugyanakkor rengeteg üzemanyagot fogyaszt.

A mûszerfalon a kabinablak baloldalán található az üzemanyag 
fogyását jelzõ mûszer, jobboldalán pedig a védõpajzsok 
energiatartalmát ellenõrizhetjük. Az ablak felett hat ellenõrzõ 
lámpa jelzi a különbözõ sérüléseket, villogó piros lámpa 
figyelmeztetést jelent, állandóan égõ piros lámpa mûködésképtelen 
egységet. A hat lámpa a következõ egységek meghibásodását jelzi 
(ebben a sorrendben):

- hajtómû
- pajzs
- vezérmû
- reaktor
- lézerágyú
- plazmavetõ

Sérült egységek nehezíthetik a játékot, de ûrhajónk javítórobotja 
(a Csillagok Háborújának R2D2-jéhez hasonlóan) automatikusan 
megjavít apróbb sérüléseket.

Komolyabb sérülések javítása, illetve üzemanyagtöltés csak a 
töltõállomásokon lehetséges. Ezek azonban nem teljesen 
mûködõképesek, a szervízalagút, melyen az ûrhajónak át kell 
haladnia, hogy az energiafüggöny hatása érvényesülni tudjon, 
folyamatosan forog, ezáltal is nehezítve a játékot.

A legfontosabb mûszereket a fedélzeti computer a kabinablakra
vetíti (HUD vagy más néven head-up display). Ennek baloldalán 
található a magasságot jelzõ mûszer, a jobboldalon az emelkedés 
vagy süllyedés mértékét ellenõrzõ mûszer. Számok jelzik az ûrhajó 
sebességét, melyet az ablak felett lévõ mûszer szintén mutat, 
illetve a még meglévõ plazmabombák számát. Alul, középen 
találhatjuk a HUD-on a lövegtorony szögét a haladási irányhoz 
képest. A vezérlõmû ugyanis kétféle ûzemmódban mûködik. Az 
úgynevezett 'LOCKED' módban a torony forgatásával 
megváltoztatjuk az ûrhajó haladási irányát. Ha ezt kikapcsoljuk 
('UNLOCKED' mód), nyugodtan hátrafordíthatjuk a lövegtornyot, és 
lelõhetjük a sarkunkban lévõ ellenséget anélkül, hogy ûrhajónk 
eközben irányt változtatott volna.

Kezelõ gombok:

Az egér (vagy botkormány) irányítja az ûrhajót, a bal egérgomb a 
lézerágyúkat, a jobb a plazmavetõt oldja ki (magyarul lõ).

Q/A: gyorsítás fel/le.
CAPS LOCK: 'LOCKED' mód ki/be.
CLR/HOME: szubatomikos inhibitor.
HELP: abbahagyja a játékot.
W: felcseréli a tûzelõgombokat (erre a botkormány esetén van 
szükség, annak ugyanis csak egy tûzgombja van).
H: megállítja a játékot, és vár, amíg az egyik egérgombot meg nem 
nyomjuk (hasznos, ha hirtelen megszólal a telefon).

Ha a játéknak vége, a program ismét lejátsza a betöltés alatt 
hallható zenét. Ha az 'ESC' billentyût lenyomjuk, visszatérhetünk 
a fõmenûhöz, hogy megváltoztathassuk a paramétereket. Az 
egérgombok bármelyikének lenyomása újraindítja a játékot. Ha a 
zene végetért és még egyik gombot sem nyomtuk le, a program 
automatikusan elindítja a bemutató üzemmódot.

Trivia - Hiscon Rescue

Sound
This game features digital title music and sound effects


About Us - Contact - Credits - Powered with Webdev - © Atarimania 2003-2020